Kompetencje

Wybrane obszary kompetencji

Obsługa projektów biznesowych

Wsparcie pracodawcy / obsługa kadr

Doradztwo transakcyjne / due diligence

Obsługa koncernowa

Wsparcie sektora energetycznego

Wsparcie branży medycznej i farmaceutycznej

Wsparcie sektora bankowego

Dane osobowe

Ochrona konkurencji

Relacje z konsumentami

Zamówienia publiczne

Relacje z organami administracji

Doradztwo regulacyjne

Negocjacje

Przygotowanie i realizacja strategii procesowej

Przykładowe projekty

1 / Doradztwo na rzecz kadr obsługujących 10.000 pracowników w grupie kapitałowej, wraz ze wsparciem komunikacji i negocjacji z ramienia pracodawcy.

2 / Opracowanie wzorców umów dotyczących sprzedaży energii elektrycznej dla konsumentów oraz przedsiębiorców, w tym wzorca umowy kompleksowej przeznaczonego do stosowania w relacjach z odbiorcami z grup taryfowych G.

3 / Obsługa inwestycji z zakresu energetyki wiatrowej (fazy: development / construction / operation) – aspekty prywatno- i publicznoprawne.

4 / Doradztwo dotyczące projektowanej transakcji MBO w kontekście ryzyka upadłości akcjonariusza spółki.

5 / Wsparcie przedsiębiorcy w postępowaniu przed organami celnymi w związku z nałożeniem wielomilionowej kary pieniężnej z tytułu naruszenia przepisów o grach hazardowych.

6 / Obsługa wyodrębnienia ZCP w strukturze spółki akcyjnej, w tym części zakładu pracy, wniesienia tego ZCP do zależnej spółki akcyjnej, emisji obligacji przez tę spółkę i zbycia jej akcji na rzecz inwestora zewnętrznego.

7 / Wsparcie przedsiębiorcy w trakcie kontroli prowadzonej przez NIK.

8 / Wsparcie reorganizacji zatrudnienia na rynkach CEE w międzynarodowej grupie kapitałowej.

9 / Obsługa wielomilionowej rundy finansowania spółki akcyjnej, obejmującej cash-in i cash-out z ramienia funduszu inwestycyjnego.

10 / Zaprojektowanie modelu restrukturyzacji niewypłacalnej spółki oraz przeprowadzenie skutecznej inwestycji w tę spółkę w podziale na fazy umożliwiające optymalizację ryzyka utraty lub uszczuplenia wielomilionowego wkładu nabywcy.